Prawo własności intelektualnej

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa własności intelektualnej.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych,
 • umowy dotyczące praw autorskich i umowy licencyjne,
 • sprawy dotyczące reklam,
 • umowy dotyczące utworów audiowizualnych i programów komputerowych,
 • umowy dotyczące projektów architektonicznych,
 • uzyskiwanie patentów na wynalazki,
 • uzyskiwanie praw ochronnych na wzory użytkowe,
 • uzyskiwanie praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
 • uzyskiwanie praw ochronnych na znaki towarowe,
 • prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne,
 • prowadzenie osobiście i w ramach współpracy z rzecznikiem patentowym, postępowań przed UP i OHIM w Alicante oraz przed Sądami,
 • umowy franchisingowe, umowy know-how, ochrona przed nieuczciwą konkurencją.