Prawo karne i karne skarbowe

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

  • Obrona we wszystkich rodzajach spraw, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem,
  • Występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika pokrzywdzonego,
  • Dochodzenie roszczeń od sprawcy przestępstwa w ramach  postępowania karnego,
  • Reprezentacja w skazanych w zakresie odroczenia wykonywania kary, przerw w karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • Reprezentacja spółek i podmiotów gospodarczych w ramach postępowania karnego,
  • Dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za bezpodstawne oskarżenie lub skazanie.