Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

  • Sprawy o zapłatę i windykację należności,
  • Tworzenie i rejestracja spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • Obsługa korporacyjna spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • Rozwiązanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, wyłączenie wspólnika ze spółki,
  • Sporządzanie i opiniowanie umów,
  • Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Sprawy o ogłoszenie upadłości, zawarcie układu,
  • Przekształcenia spółek, łączenia i przejęcia,
  • Szeroko pojęte czynności handlowe, jak franchising (franczyza), faktoring, weksle i inne papiery wartościowe,
  • Obsługa transakcji międzynarodowych.