Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.

Nasze usługi obejmują takie zagadnienia, jak:

 • Sprawy rzeczowe (o ochronę własności, dotyczące nieruchomości, o zasiedzenie, służebności, rozgraniczenie)
 • Sprawy o zapłatę, wyegzekwowanie długu
 • Sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, zarządu majątkiem,
 • Wpis prawa własności do ksiąg wieczystych
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Sprawy z zakresu praw autorskich i innych praw niemajątkowych
 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej
 • Sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.)
 • Sprawy rodzinne (rozwody, podziały majątku itp.),
 • Sporządzanie umów i opiniowanie umów,
 • Zastępstwo przed sądami, we wszystkich stadiach i instancjach,
 • Prowadzenie i zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (kancelaria posiada współpracujących z nią komorników).