Zakres usług

Proponowany przez kancelarię zakres świadczonych usług jest szeroki, co wynika z zdobytego doświadczenia praktycznego przez adwokata Tomasza Płachtej, zarówno w charakterze sędziego, jak i adwokata, a wszystkie wymienione niżej tematy adw. Tomasz Płachtej realizował w praktyce. Mimo szerokiego zakresu usług kancelaria koncentruje się na następujących dziedzinach.

  • prawo gospodarcze i handlowe, w tym obsługa korporacyjna spółek,
  • prawo cywilne i postępowanie cywilne, w tym procesy odrębne i egzekucja,
  • prawo karne i karne skarbowe,
  • prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawo własności przemysłowej),
  • sprawy dotyczące służebności przesyłu,
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego,
  • windykacja należności i odszkodowania,
  • sprawy spadkowe i rodzinne.

Prawo gospodarcze i handlowe

Zobacz więcej

Prawo cywilne

Zobacz więcej

Prawo karne i karne skarbowe

Zobacz więcej

Prawo własności intelektualnej

Zobacz więcej

Służebność przesyłu

Zobacz więcej

Prawo budowlane

Zobacz więcej

Windykacja należności i odszkodowania

Zobacz więcej

Prawo spadkowe, rodzinne

Zobacz więcej