fot. Dariusz Kołtowski

Publikacje

  1. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej – wybrane zagadnienia proceduralne, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. Nr 333/2009, z.7.
  2. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach własności intelektualnej – „roszczenie informacyjne”, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Własność Intelektualna. Nr 340/2010, z.8.
  3. Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej (Alicja Adamczak, Andrzej Szewc (red.), Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2/2010,
  4. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Office for Harmonization Internal Market in Alacant) jako wyspecjalizowany organ Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1/2011,